8 października 2013

O nas

Zespół Wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego – używający też nazwy Wydawnictwa TPN – przez ostatnie kilkanaście lat swojej działalności wyrósł na prężną oficynę wydawniczą, działającą wprawdzie w tematyce z marginesu rynku wydawniczego, ale uznaną i zbierającą najlepsze opinie.

Jednym z naszych głównych zadań jest wydawanie kwartalnika „Tatry”. Czasopismo po raz pierwszy ukazało się w styczniu 1991 r. Periodyk – od początku borykający się z problemami personalnymi i finansowymi, skromny edytorsko, pisany raczej hermetycznie, a co najgorsze, ukazujący się bardzo nieregularnie – upadł. Został wznowiony dopiero w 2004 r. Przemyślano jego koncepcję, zrezygnowano z quasi-naukowego charakteru na korzyść rzetelnej popularyzacji wiedzy o Tatrach, postawiono na nowoczesny wygląd i oryginalne ilustracje. Do dziś wychodzi regularnie, systematycznie zwiększając objętość i nakład.

Od czasu do czasu ukazują się specjalne wydania „Tatr” – edycje dwujęzyczne, polsko-słowackie, redagowane wespół z zaprzyjaźnionym pismem wydawanym przez słowacki TANAP (ukazało się osiem zeszytów), „Taterki” – pisemko skierowane do dzieci i młodzieży (dwie edycje). Nieregularnie wychodzą „Zeszyty Tatrzańskie” o ujednoliconym layoucie, ale o otwartej formule – prezentujące materiały rozmaitych sesji popularnonaukowych organizowanych przez TPN lub prace monograficzne. Ukazały się trzy wydania „Zeszytów”, dwa kolejne są przygotowywane do druku.

Osobną kategorię stanowią książki. Ich tematyka jest różnorodna, obejmuje zarówno problematykę przyrodniczą, jak i humanistyczną, poświęconą różnorakim aspektom obecności człowieka w Tatrach. Na uwagę zasługują też przewodniki i poradniki pisane z myślą o turystach zainteresowanych czymś więcej niż bezrefleksyjnym pokonywaniem górskich szlaków.

Drukuj