8 października 2013

Historia wydawnictw TPN

Blisko sześćdziesiąt lat temu ukazało się pierwsze periodyczne wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego – „Biuletyn TPN”. Uprzedzając fakty, należy zaznaczyć, że zeszyt 1. „Biuletynu” był zeszytem ostatnim. Ci więc, którzy na początku lat 90. z entuzjazmem przyjęli pojawienie się kwartalnika „Tatry – TPN”, a później bezskutecznie wypatrywali jego kolejnych numerów, powinni już mieć świadomość, że efemeryczność tepeenowskich periodyków ma wieloletnią tradycję. Na szczęście nie dotyczy to „Tatr” wznowionych w roku 2004, które od tego momentu z większą lub mniejszą regularnością ukazują się do tej pory.

Drukuj