„Tatry” polsko-słowackie

Pomysł wydawania dwujęzycznego periodyku, dla którego Tatry stanowiłyby centrum zainteresowania, padł w pierwszych latach istnienia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Istniejący już wtedy słowacki TANAP miał być naturalnym partnerem i współwydawcą. Nie doszło jednak do tego zarówno z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, jak i – zapewne głównie dlatego – ze względów politycznych.

Zamysł odżył w roku 2006, kiedy udało się przekonać dyrekcje obu parków o celowości takiego przedsięwzięcia. Pierwsze wydanie wspólnych „Tatr” było nietypowe: dla polskiej redakcji był to zeszyt specjalny, dla redakcji słowackiej – numer czwarty w bieżącym roku. Stąd trochę zamieszania w numeracji, przyprawiającego bibliotekarzy o zawrót głowy. Kolejne zeszyty wychodziły już jako wydania specjalne (mimořádné čísla). Ukazywały się na początku sezonu letniego i prezentowały rozmaite materiały z życia Tatr i Podtatrza. Każdy tekst pojawia się w dwóch językach – polskim i słowackim, dając możliwość porównania sposobów wypowiedzi w tych językach na te same tematy.

Ostatni, dziesiąty numer ukazał się w roku 2015. Na tę chwilę nie planujemy wznowienia wydawania tego periodyku.

Większość numerów dostępna jest na stronie sklep.tpn.pl.